فناوری اطلاعات

مدیریت خدمات تجاری  (BSM)

مدیریت خدمات بازرگانی (BSM)، بخشی از نظارت بر شبکه تضمین می‌کند که کلیه مؤلفه‌های مشاغل کاربر (فروش، صورتحساب، CRM، SCM، و غیره) با مدیریت دقیق زیرساخت‌های شبکه با یک دید روشن از عملیات IT (سخت افزار، نرم افزار، بانک اطلاعاتی) قابل مشاهده است. این پلتفرم پیشرفت‌های مشتری محور و متمرکز بر مشاغل را در مدیریت خدمات ترویج می‌کند، که همه اهداف تجارت را هموار می‌کند. نرم افزار مدیریت خدمات تجاری یک زمینه سطح کسب و کار را به نظارت بر منابع اضافه می‌کند و همچنین به IT IT کمک می‌کند تا برنامه‌ها، سرورها و خدمات شبکه را به صورت فعال نظارت کنند. از این پس اطمینان حاصل می‌کند که عملیات فناوری اطلاعات از عمق بیشتری نسبت به تأثیرگذاری بر برنامه‌های تجاری برخوردار است.

مدیریت خدمات تجاری (Business-service management) فناوری اطلاعات را به عنوان بخشی از استراتژی سازمانی بزرگتر در نظر می‌گیرد که شکاف بین کسب و کار و آی تی را برطرف می‌کند.  ابزارهایی که به BSM کمک می‌کنند شامل یک زبان مدل سازی و یک داشبورد مشترک هستند که در مجموع به پرسنل مرکز داده اجازه می‌دهد قبل از اینکه مشتریان تجاری مشکلی را ببینند، مشکلات را ببینند.

مدیریت معناشناسی تجارت (BSM)

مدیریت معناشناسی کسب و کار (Business Semantics Management) شامل فناوری، روش، سازمان و فرهنگی است که ذینفعان تجاری را گرد هم می‌آورد تا با هم سازگاری فراداده‌های ناهمگن آنها را به طور مشترک تحقق بخشند. و در نتیجه استفاده از الگوهای معناشناسی تجاری مشتق شده برای ایجاد هم ترازی معنایی بین ساختارهای اساسی داده. BSM توسط دو چرخه فرآیند مکمل ایجاد می‌شود که هر کدام گروهی از فعالیت‌ها را گروه بندی می‌کنند. چرخه اول چرخه آشتی معنایی است و چرخه دوم چرخه کاربرد معنایی است.

خدمات فرهنگی

خدماتی با هدف تأمین علایق یا نیازهای فرهنگی. آنها به خودی خود کالاهای مادی فرهنگی را نشان نمی‌دهند اما تولید و توزیع آنها را تسهیل می‌کنند. به عنوان مثال، خدمات فرهنگی شامل فعالیت‌های صدور مجوز و سایر خدمات مربوط به حق چاپ، فعالیت‌های توزیع سمعی و بصری، ترویج هنرهای نمایشی و رویدادهای فرهنگی، و همچنین خدمات اطلاع رسانی فرهنگی و حفظ کتاب، ضبط و مصنوعات (در کتابخانه‌ها، مراکز اسناد و مدارک)، موزه‌ها).

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.