منشور اخلاقی

منشور اخلاقی کارکنان

کارکنان شرکت خدمات تجارت «میری سو» با ایمان به اراده خالق هستی والهام از تعالیم عالیه قرآنی و پیروی از سیره اولیای الهی و دفاع از آرمان‌های شهدا و بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری و با اعتقاد بر خدمت صادقانه به جامعه مدنی و پاسداری از ارزشهای انسانی و فرهنگ کار در راستای اعتلای خدمت رسانی به مشتریان و تامین سلامت محیط کار، خود را ملزم  به رعایت اصول این منشور می‌دادند.
- رعایت و اجرای کامل قوانین و مقررات و ضوابط اداری در جهت احقاق حقوق  مشتری، طرفهای قرارداد و حفظ منافع و اعتبار شرکت.
- پایبندی به شئونات و ارزشهای انسانی و رعایت وجدان کاری در جهت ایجاد نظم و انضباط.
- عبادت تلقی کردن کار، اعتقاد به مشارکت پذیری و پرهیز از اسراف و تبذیر در امکانات و اموال شرکت.
- ارائه خدمت صادقانه و پاسخ گویی شفاف، دقیق و به موقع به ارباب رجوع و پرهیز از هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی.
- ایجاد زمینه‌های لازم برای بروز نوآوری و خلاقیت در- راستای- بخش خدمت رسانی به  مؤسسات و بانکهای طرف قرارداد .
- التزام به اجرای صحیح و به موقع تعهدات و احساس مسئولیت نسبت به حرفه شغلی و اولویت دادن منافع شرکت به منافع فردی.
- رعایت نهایت احترام، ادب، متانت و تواضع دربرابر همکاران و ارباب رجوع  بویژه- پیشکسوتان و ایجاد اعتماد متقابل در محیط کار.
- توجه به جایگاه شرکت و مسئولیت‌های قانونی در رابطه با موقعیت  و پرهیز از هر گونه تبعیض و ارتباطات کاری و شغلی.
- با تکیه بر توانایی و استعدادهای خدادادی در جهت رشد و تعالی و تقویت روحیه خود باوری بین کارکنان تلاش خواهد شد.
- کارکنان شرکت مصمم هستند خدمات خود را با کیفیت مطلوب و شیوه‌های مناسب مبتنی بر نظرات مشتریان و کسب رضایت ایشان ارائه نمائیم.

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.