اساسنامه

مقدمه

به منظور ترویج و اشاعه فرهنگ و هنر اصیل الهی، کمک به رفع نیازهای پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای در زمینه تربیت نیروی توحیدی این شرکت تاسیس می‌گردد.
ماده۱) نام شرکت
نام شرکت براساس یکی از آموزه‌های الهی «شرکت رای‌میرا» است که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود.
ماده۲) اهداف
۱ـ بسط، نشر تبلیغ و توسعه و نشر معارف و فرهنگ الهی با رویکرد عقلانی و منطقی با استفاده از رسانه‌های نوین
۲ـ تثبیت و تحکیم بنیان‌های معرفتی و تقویت علمی مبانی نظری و دفاع از اندیشه‌های متعالی
۳ـ تعمیق، توسعه و نظریه پردازی در عرصه علوم، معارف و هنر به منظور تأمین نیازهای فکری ـ دینی جهان معاصر
۴. تلاش در ایجاد وحدت، مودت و همدلی هر چه بیشتر بین پیروان ادیان آسمانی
۵ـ آسیب شناسی فرهنگ دینی و بسترسازی مناسب جهت رفع کاستی‌ها و پیرایش این فرهنگ از جمود و التقاط در مواجهه هوشمندانه با شرایط عینی و واقعی جامعه معاصر با رعایت مقتضیات زمان و با تأکید بر اصالت‌های حوزوی
ماده ۳) این شرکت نهادی است غیردولتی و انتفاعی/غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل که طبق این اساسنامه و قوانین و مقررات کشورهایی که در آن فعالیت می‌نمایند، اداره می‌شود.
ماده ۴) این شرکت می‌تواند در اقصی نقاط، دفتر یا نمایندگی ایجاد نماید که مدت فعالیت شرکت نامحدود است.
ماده ۵) شرکت در راستای اهداف خود فعالیت‌های زیر را انجام خواهد داد:
۱ـ تأسیس مراکز پژوهشی و آموزشی و تبلیغی و ترویجی در حوزه‌های مختلف، با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح
۲ـ حمایت از فعالیت‌های پژوهشی اعم از تألیف و ترجمه کتاب، مقاله و پایان نامه‌های تحصیلی در راستای اهداف شرکت
۳ـ تأسیس و راه اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های دیجیتالی در بستر
۴ـ تولید و تأمین برنامه‌های سمعی و بصری و دیجیتالی در راستای اهداف شرکت
۵ ـ برگزاری دوره‌های دانش افزایی و مهارتی کوتاه مدت یا بلند مدت
۶ ـ کمک به تأمین نیازهای فکری پیروان ادیان ازطریق ترجمه متون و تولید فکر و آثار پژوهشی
۷ـ ایجاد پایگاه اطلاع رسانی با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح
۸ ـ انجام فعالیت‌های انتشاراتی اعم از نشر مکتوب و الکترونیک به منظور انتشار کتاب، سی دی و نشریات تخصصی و فرهنگی به زبان‌های مختلف
۹ـ همکاری و تعامل و برگزاری همایش و فعالیت‌های ترویجی به منظور تحقق و گسترش اهداف شرکت
۱۰ـ تولید و عرضه محصولات کامپیوتری و همچنین تولید و عرضه محصولات سمعی بصری در زمینه‌های علمی معارف اسلامی به زبان‌های مختلف، با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح.

وظایف و اختیارات هیأت امنا

۱ـ پیگیری منویات و رهنمودهای مؤسس
۲ـ تصویب نهایی راهبردها، سیاست‌های چشم انداز
۳ـ تصویب نهایی برنامه‌های سالانه و پنج ساله، بنا به پیشنهاد شورا
۴ـ تصویب نهایی بودجه تفصیلی برنامه ای، جاری و سرمایه‌ای شرکت، بنا به پیشنهاد شورا
۵ ـ تصویب نهایی تشکیلات، ایجاد یا تعطیل مراکز پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای مورد نیاز بنا به پیشنهاد شورا در چارچوب ضوابط و مقررات
۶ ـ تصویب آئین نامه مالی ـ معاملاتی و استخدامی
۷ـ تدوین و تصویب آئین نامه داخلی هیأت امنا
۸ ـ نظارت عالیه بر فعالیت‌های شرکت
۹ـ پیشنهاد رئیس به مؤسس جهت تأیید و انتصاب
۱۰ـ تأیید گزارش سالانه شورا از شرکت
۱۱ـ تأیید حسابرس و بازرس شرکت.

وظایف شورا

۱ـ تدوین و تصویب آئین نامه داخلی شورا
۲ـ بررسی و تهیه سازمان نفرات و ایجاد تشکیلات شرکت، ایجاد یا تعطیل مراکز پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای مورد نیاز و پیشنهاد آن به هیأت امنا
۳ـ تهیه برنامه‌های سالانه و پنج ساله و پیشنهاد آن برای تصویب به هیأت امنا
۴ـ تهیه بودجه تفصیلی برنامه ای، جاری و سرمایه‌ای شرکت و پیشنهاد آن به هیأت امنا برای تصویب
۵ ـ تهیه آئین نامه مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت و پیشنهاد آن به هیأت امنا برای تصویب
۶ ـ بررسی و تصویب معاملات شرکت در قالب برنامه و بودجه
۷ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیأت امنا و فعالیت‌های شرکت
۸ ـ پیشنهاد حسابرس و بازرس به هیأت امنا
۹ـ پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه و تراز مالی شرکت به هیأت امنا
۱۰ـ ارائه گزارش سالیانه به هیأت امنا.

وظایف و اختیارات رئیس

۱ـ اداره کلیه امور شرکت در چارچوب اهداف، وظایف و اختیارات شرکت
۲ـ پیشنهاد سیاست­ها و برنامه راهبردی و بلندمدت و میان­مدت شرکت و بودجه سالانه آن به شورا جهت ارائه به هیأت امنا برای تصویب نهایی
۳ـ تهیه و ارائه گزارش­های مالی سالانه به شورا
۴ـ نصب و عزل مدیران شرکت بر اساس ضوابط
۵ ـ بکارگیری اموال و دارائی­های شرکت براساس آیین­نامه مالی و معاملاتی مصوب
۶ ـ امضاء کلیه مکاتبات با اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان­ها
۷ـ افتتاح حساب نزد بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری
۸ ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از حقوق شرکت (شخصاً و یا با انتخاب نماینده حقوقی و یا وکیل)
۹ـ ثبت شرکت در مراکز قانونی
۱۰ـ برنامه‌­ریزی برای جلب مشارکت­‌های مردمی
۱ ۱ـ پیشنهاد ساختار و سازمان نفرات شرکت به شورا برای ارائه تصویب در هیأت امنا
۱۲ـ تدوین آیین­نامه مالی و معاملاتی و استخدامی جهت ارائه به شورا.
تبصره: پذیرش استعفا با تصویب هیأت امنا و تأیید مؤسس خواهد بود
منابع مالی شرکت شامل هدایا و کمک­های بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی، موقوفات، تسهیلات بانکی و مؤسسات مالی و درآمدهای حاصله از فعالیت­‌های تجاری، خدماتی، آموزشی، پژوهشی، انتشاراتی، رسانه­ای و فرهنگی است.

انحلال شرکت یا شعبه

اموال و دارایی ­ها و درآمدهای شرکت در مسیر اهداف شرکت هزینه می­شود و به هیچ یک از ارکان شرکت و اشخاص تعلق نخواهد داشت. در صورت وفات، حجر، استعفا و یا عزل یک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیریه، شورای شرکت و رئیس، براساس پیشنهاد هیأت مدیریه و تصویب مؤسس، عضو جانشین تعیین می‌شود. در صورت انحلال این شرکت فردی به پیشنهاد هیت مدیریه عهده­ دار امر تسویه می­گردند و بعد از تعیین تکلیف کلیه دارایی­ها و بدهی­ها، وصول مطالبات و استیفای حقوق، تأدیه دیون، باقی­مانده آن اعم از حقوق مادی و معنوی در اختیار موسسه ابن سینا قرار گیرد.

بخش یک- نام، موضوع، مدت و مراکز اصلی شرکت
ماده 1- نام شرکت: میری سو
ماده 2-موضوع شرکت:
الف: انجام هرگونه خدمات مربوط به نظافت داخلی و خارجی و دکوراسیون ساختمانها و ارائه خدمات فنی، حرفه ای، اداری به کلیه واحدهای بانک و سایر مؤسسات
ب : وارد نمودن مواد اولیه و ماشین‌آلات مربوط به موضوع شرکت
ج  : اقدام به هرنوع عملیات مجاز بازرگانی در خصوص موضوع شرکت
د  : انجام کلیه خدمات مورد نیاز بانکها و سایر مؤسسات
ه‍  : اقدام به سرمایه گذاری در سایر شرکتهای خدماتی، بازرگانی و یا تولیدی
و  : انجام کلیه خدمات رایانه‌ای اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار
ماده 3- مدت شرکت:
شرکت از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود.
ماده 4- مراکز اصلی شرکت:
4-1- مرکز اصلی شرکت در تهران است به تصویب مجمع عمومی فوق العاده ممکن است مرکز شرکت به هر یک از شهرهای ایران انتقال یابد.
4-2- تعیین نشانی شرکت یا هر تغییری در نشانی شرکت از اختیارات هیئت مدیره است و با تصویب آن هیئت انجام می‌پذیرد و هیئت مدیره می‌تواند هر زمان افتتاح یا تعطیل شعبه‌های شرکت را تصویب کند.
 بخش دوم – سرمایه و سهام
ماده 5- سرمایه:
5-1- سرمایه شرکت مبلغ 120.000.000 ریال منقسم به دوازده هزار سهم ده هزار ریالی است که 50 درصد آن پرداخت شده می‌باشد.
5-2- کلیه سهام شرکت با نام است اوراق سهام که نشان دهنده مالکیت سهام هستند باید
یک شکل، و دارای شماره سری باشند و با امضاء حداقل دو نفر که توسط هیئت مدیره تعیین میشود برسند.
5-3- تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد. این گواهینامه در حکم سهم است ولی در هر حال ظرف مدت یک سال پس از تأسیس شرکت باید ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.
5-4- هر نوع انتقال سهام فقط تصویب هیئت مدیره انجام می‌گیرد.
5-5- هر نوع انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت وارد شود و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی وی باید انتقال فوق را در دفتر ثبت سهام امضاء کند. تا زمانیکه انتقال در دفتر ثبت سهام شرکت قید نشده و توسط انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی وی امضاء‌ نگردیده است. سهامدار ثبت شده قبلی مالک سهم تلقی می‌گردد.
5-6- سهام شرکت غیر قابل تقسیم است. مالکین مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنها به یک نفر از میان خودشان نمایندگی بدهند.
5-7- تبدیل سهام با نام به بی نام و بر عکس طبق قانون تجارت انجام خواهد گرفت.
5-8- مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.
بخش سوم- تغییرات سرمایه
ماده6- افزایش سرمایه:
6-1- سرمایه شرکت به وسیله صدور سهام جدید یا بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش می‌یابد، افزایش سرمایه از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود فقط با موافقت صددرصد سهامداران شرکت امکان پذیر می‌باشد.
6-2- شرکت می‌تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا اینکه مبلغی علاوه بر مبلغ سهم بعنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند، شرکت می‌تواند عوائد حاصله از ارزش سهام  فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یا نقداً بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازاء آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد.
6-3- مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره و پس از قرائت گزارش بازرس در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می‌کند. مجمع عمومی فوق العاده می‌تواند به هیئت مدیره
اختیار دهد که سرمایه شرکت را طی مدت معین که نباید متجاوز از پنج سال باشد تا مبلغ ثابتی افزایش دهد.
6-4- مجمع عمومی فوق العاده که در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می‌کند شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تأدیه قیمت آن را مشخص یا اختیار تصمیم آن را به هیئت مدیره واگذار خواهد کرد.
6-5- پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان باشد و اگر تا آن زمان مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم گرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد. بعلاوه بازرس باید نظر خود را در مورد پیشنهاد هیئت مدیره اعلام دارد.
6-6- در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند.
و این حق با رعایت مقررات ماده 5-4 این اساسنامه قابل نقل و انتقال است.
مهلتی که طی آن سهامداران می‌توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند شصت روز می‌باشد.
این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می‌گردد، شروع می‌شود.
6-7- مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب
می کند می‌تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند بشرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس شرکت اخذ گردد و گرنه باطل خواهد بود.
6-8- گزارش هیئت مدیره مذکور در بند فوق باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا اشخاص که سهام جدید برای تخصیص به آنها درنظر گرفته شده است باشد. گزارش بازرس باید حاکی از تائید واصل و جهاتی باشد که در گزارش هیئت مدیره ذکر گردیده است.
ماده 7- کاهش سرمایه :
7-1- اگر بر اثر زیانهای وارده نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا انحلال یا ادامه فعالیت شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور با انحلال شرکت موافقت نکرد باید در همان جلسه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود شرکت که نباید از حداقل سرمایه مقرر برای شرکتهای سهامی خاص کمتر باشد تقلیل دهد.
7-2- علاوه بر کاهش اجباری فوق مجمع عمومی فوق العاده می‌تواند با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را تقلیل دهد مشروط بر آنکه برای کاهش  سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ‌ای وارد نشود.
بخش چهارم – مجامع عمومی
ماده 8- مقررات مشترک مجامع عمومی
8-1- مجمع عمومی عادی سالانه، فوق العاده عادی بطور فوق العاده را هیئت مدیره دعوت- می‌کند چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس شرکت مکلف است رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنماید. هیئت مدیره و همچنین بازرس شرکت می‌تواند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نماید.
در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.
8-2- سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت  تشریفات مقرر دعوت کند در غیر اینصورت درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت بعدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.
8-3- در کلیه مجامع عمومی کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان آنها قطع نظر از تعداد سهام خود می‌توانند حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رأی خواهند داشت.
8-4- هرگاه دارندگان سهام، سهام خود را به دیگران انتقال دهند سهامداران بعدی با اجرای شرایط مقرر حق حضور در مجامع عمومی عادی و فوق العاده را دارند. اینگونه سهامداران جدید وقتی حق حضور در مجامع را دارند که انتقال سهام به آنان اقلاً دو روز قبل از انعقاد این مجامع و طبق مقررات این اساسنامه در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد.
8-5- در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام جهت حضور در مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد بعمل خواهد آمد. دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی خواهد شد.
در صورتیکه کلیه سهامداران حاضر باشند و با تشکیل مجمع عمومی موافقت کنند مجمع عمومی می‌توانند بدون انجام تشریفات مذکور در فوق تشکیل شود.
8-6- مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت  یا در محل دیگری که قبلاً تعیین و در آگهی دعوت ذکر شده باشد تشکیل می‌شود.
8-7- اشخاصی که مجمع عمومی را دعوت می‌کنند دستور جلسه را که باید خلاصه آن در آگهی دعوت ذکر شود نیز تعیین می‌نمایند.
8-8- فاصله بین انتشار آگهی دعوت و روز انعقاد مجمع عمومی نباید کمتر از ده روز و بیشتر از چهل روز باشد.
8-9- در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده شخص حقوقی صاحب سهم به شرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.
8-10- قبل از تشکیل هر مجمع عمومی هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند از حاضرین در مجمع  صورتی ترتیب داده می‌شود که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین قید می‌شود و بامضاء آنان می‌رسد.
8-11- مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست رئیس هیئت مدیره در غیبت وی به ریاست نایب رئیس هیئت مدیره تشکیل می‌شود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در اینصورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.
8-12- دو نفر از سهامدارن از طرف مجمع به اکثریت آراء حاضر به سمت ناظر انتخاب می‌شوند همچنین مجمع عمومی به اکثریت آراء یک نفر را از بین صاحبان سهام یا از خارج به سمت منشی انتخاب می‌کند. رئیس، نایب رئیس دو ناظر و منشی مجموعاً هیئت رئیسه مجمع عمومی را تشکیل می‌دهند.
8-13- اخذ رأی بطور علنی بعمل می‌آید مگر اینکه مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده به اکثریت آراء مقرر دارد که اخذ رأی بطور مخفی صورت گیرد.
8-14- هرگاه در مجمع عمومی همه موضوعهای مندرج در دستور مجمع مورد تصمیم گیری واقع نشود رئیس مجمع عمومی با تصویب مجمع می‌تواند اعلام تنفس کند و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد معین کند. تجدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست جلسه بعدی با همان حد نصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد داشت.
8-15- صورت جلسه هر مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده توسط منشی تنظیم می‌شود و به امضاء هیئت رئیسه مجمع می‌رسد و در مرکز شرکت نگهداری می‌شود.
8-16- مجامع عمومی عادی یا  فوق العاده‌ای که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل می‌گردد نماینده کلیه سهامداران است و تصمیمات متخذه به وسیله چنین مجامعی برای همگی صاحبان سهام حتی غایبین و مخالفین الزام آور می‌باشد.
ماده 9- مقررات مجامع عمومی عادی
9-1- مجمع عمومی عادی شرکت باید لااقل سالی یکبار ظرف مدت چهار ماه از پایان سال مالی شرکت منعقد گردد.
9-2- در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت می‌یابد و اخذ تصمیم میکند بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
9-3- تصمیمات مجامع عمومی عادی همواره با اکثریت بیش از پنجاه درصد آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر است مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت  به ترتیب مذکور در بند بعد خواهد بود.
9-4- در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصلضرب مذکور خواهد بود رأی دهنده می‌تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند.
9-5- مجمع عمومی عادی می‌تواند نسبت به کلیه امور شرکت جز آنچه در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد اهم وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی از این قرار است :
الف - استماع گزارش هیئت مدیره راجع به امور شرکت و گزارش بازرس راجع به وضعیت شرکت و ترازنامه و حسابهای  تسلیم شده بوسیله هیئت مدیره.
ب - رسیدگی، تصویب، ‌رد یا تصحیح حسابهای شرکت.
پ-  تعیین سودی که باید تقسیم شود و همچنین تعیین محل پرداخت آن بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره.
ت -  انتخاب یا عزل یا تجدید انتخاب مدیران و بازرس اصلی و علی البدل.
ث - تعیین حق حضور و پاداش اعضاء هیئت مدیره و همچنین تعیین حق الزحمه بازرس اصلی و بازرس علی البدل.
ج - تعیین روزنامه کثیر الانتشار شرکت.
تبصره :  تصویب ترازنامه و حسابها باید پس از استماع گزارش بازرس به عمل آید و الا باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده 10- مقررات مجمع عمومی فوق العاده
10-1- در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت می‌یابد به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
10-2- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر است.
10-3- هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
بخش پنجم: هیئت مدیره و مدیرعامل
ماده 11- انتخاب مدیران
1-11- براساس صورتجلسه مجمع 28/7/77 ماده 1-11 شرکت بوسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از سه یا پنج نفر که توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند اداره خواهد شد. مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب هستند.
2-11- اشخاص حقوقی را می‌توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می‌نماید. چنین نماینده‌ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت‌های مدنی اعضاء هیئت مدیره است و با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین کرده است مسئولیت تضامنی دارد. شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می‌تواند نماینده خود را عزل کند بشرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی کند و گر نه غایب محسوب می‌شود.
ماده 12- مدت تصدی مدیران
مدت تصدی مدیران دو سال است. مدت مذکور تا وقتی تشریفات راجع به انتخاب و ثبت و آگهی مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می‌کند.
ماده 13- سهام وثیقه
هریک از مدیران باید یک سهم از سهام شرکت را در تمام مدت تصدی خود دارا باشد.
این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصاحساب دوره مدیریت خود را از شرکت دریافت نداشته است در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن سهامی که بعنوان وثیقه مدیران نگهداری می‌شود دارندگان آنها را از حق رأی در مجامع عمومی و استفاده از سود سهام محروم نخواهد کرد.
ماده 14- رئیس – نایب رئیس و منشی هیئت مدیره
اولین جلسه هیئت مدیره ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که طی آن هیئت مدیره انتخاب شده‌اند تشکیل می‌گردد. در این جلسه هیئت مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس انتخاب می‌کند. هیئت مدیره همچنین از بین سهامداران یا غیر سهامداران یک نفر بعنوان منشی هیئت مدیره تعیین خواهد نمود. رئیس و نایب رئیس و منشی هیئت مدیره قابل عزل هستند. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود.
ماده 15- زمان تشکیل جلسات هیئت مدیره
15-1- هیئت مدیره در مواقعی که خود تعیین خواهد کرد با دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و یا به دعوت مدیرعامل در هر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد.
15-2- در صورتی که کلیه اعضاء‌ هیئت مدیره حاضر باشند هیئت مدیره می‌تواند بدون انجام تشریفات فوق اقدام به تشکیل جلسه نماید.
ماده 16- محل تشکیل جلسات هیئت مدیره
جلسات هیئت مدیره در محل شرکت یا هر محل دیگری که با موافقت کلیه اعضاء هیئت مدیره قبلاً تعیین و در دعوت نامه قید شده باشد تشکیل خواهد شد.
ماده 17- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه
17-1- جلسات هیئت مدیره با حضور بیش از نصف اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات نیز همواره با رأی موافق بیشتر از نصف اعضاء معتبر خواهد بود.
17-2- در جلسات هیئت مدیره فقط مدیران می‌توانند نمایندگی مدیر دیگر را به عهده بگیرند.
17-3- مدیرعامل در صورتی که عضو هیئت مدیره نباشد به دعوت هیئت مدیره و یا به پیشنهاد خود و تصویب هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت می‌کند. در صورتی که مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد علاوه بر حضور در جلسات حق رأی نیز دارد.
ماده 18- تصمیمات امضاء شده
تصمیماتی که بامضاء کلیه مدیران برسد دارای اعتبار تصمیماتی است که در جلسه هیئت مدیره اتخاذ شده است.
ماده 19- صورت جلسه‌های هیئت مدیره
برای هر یک از جلسه‌های هیئت مدیره صورت جلسه‌ای توسط منشی هیئت مدیره تنظیم
می شود و به امضاء مدیران حاضر در جلسه می‌رسد. در صورت جلسه هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب هستند و خلاصه از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ و نام مدیرانی که با تمام یا بعضی از تصمیمات متخذه درجلسه مخالف باشند و نظرشان ذکر می‌شود.
ماده 20- اختیارات و تکالیف هیئت مدیره
هیئت مدیره شرکت جز در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به آنها بموجب قانون یا این اساسنامه در صلاحیت مجامع عمومی است مجاز به انجام هرگونه عملیات و معاملات در حدود موضوع شرکت با رعایت منافع آن می‌باشد.
اختیارات و تکالیف زیر بعنوان نمونه و بدون قید انحصار از جمله اختیارات هیئت مدیره است:
الف: استخدام کارکنان مورد نیاز شرکت و تعیین و پرداخت حقوق و مزایای آنان و ترفیع و در صورت لزوم خاتمه دادن به خدمت آنها.
ب : عقد و امضاء هرگونه قرارداد مربوط به موضوع شرکت.
پ : تحصیل هرگونه وام و اعتبار از اشخاص و مؤسسات و بانکها به هر مبلغ و به هر مدت و با هر شرایط و رهن و وثیقه قراردادن اموال منقول و غیر منقول شرکت نزد وام دهندگان.
ت : انجام تعهدات و پرداخت دیون و استیفاء مطالبات شرکت.
ث : صدور و ظهرنویسی و تنزیل و پرداخت هرگونه اسناد تجارتی اعم از چک و سفته و برات و حواله و غیر آن.
ج : نمایندگی شرکت در دعاوی با اشخاص ثالث اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی با کلیه اختیارات مندرج در مواد 62 و 63 قانون آئین دادرسی مدنی.
چ : افتتاح حساب نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و استفاده از حسابهای مزبور.
ح : تصویب بودجه لازم برای اداره شرکت.
خ : تنظیم ترازنامه وحساب سود و زیان وگزارش عملیات شرکت برای طرح درمجمع عمومی عادی.
د : اجرای مصوبات مجامع عمومی شرکت.
ذ : انجام کلیه اقدامات و تشریفات لازم جهت ثبت و انتشار مصوبات مجامع عمومی.
ر : تنظیم خلاصه دارایی و بدهی شرکت هر شش ماه یک بار و تسلیم آن به بازرس شرکت.
ز  : دعوت مجامع عمومی و تعیین دستور جلسه.
ژ  : پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه.
س: پیشنهاد هرگونه تغییر در مواد این اساسنامه و سایر اموری که اتخاذ تصمیم در باره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است با آن مجمع.
ماده 21 – پاداش اعضاء هیئت مدیره
مجمع عمومی عادی می‌تواند نسبت معینی از سود ویژه شرکت را که نباید از 10% سودی که درهمان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند بین اعضاء هیئت مدیره تقسیم نماید.
ماده 22- مسئولیت اعضاء هیئت مدیره
مسئولیت هریک از اعضاء هیئت مدیره شرکت طبق مقررات و قوانین جاریه کشور است.
ماده 23- رئیس هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره علاوه بر دعوت اداره جلسات هیئت مدیره موظف است مجامع عمومی را در مواردی که هیئت مدیره مکلف به دعوت آنها می‌باشد دعوت نماید هرگاه رئیس هیئت مدیره موقتاً نتواند وظایف خود را انجام دهد وظائف او را نایب رئیس هیئت مدیره انجام خواهد داد.
ماده 24- معاملات مدیران با شرکت
24-1- اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهائی که اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیئت مدیره و در معاملاتی که با مدیرعامل شرکت یا به حساب شرکت می‌شود بطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد. عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله، در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت.
24-2- مدیران و مدیرعامل نمی‌توانند در معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند و یا در فعالیتهایی که مشابه موضوعات تصویب شده شرکت است فعالیت نماید.
ماده 25- ممنوعیت اخذ وام برای مدیران
مدیرعامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره باستثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنها را تضمین یا تعهد کند.
ماده 26- مدیرعامل
26-1- هیئت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند.
درصورتی که مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.
26-2- هیئت مدیره در هر موقع می‌تواند مدیرعامل را عزل کند.
ماده 27- صاحبان امضاء‌ مجاز
نحوه امضاء اسناد و اوراق تعهد آور شرکت و چکها و براتها و سفته‌ها و سایر برگهای تجارتی و غیره و اشخاصی را که حق امضاء دارند هیئت مدیره تعیین خواهد کرد.
 بخش ششم : بازرسی
ماده 28- ترتیب انتخاب بازرس
28-1- مجمع عمومی عادی سالانه یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین می‌کند. بازرس اصلی و علی البدل با رعایت ماده 88 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 انتخاب می‌شوند و بوسیله مجمع عمومی قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشد.
28-2- بازرس باید درباره صحت گزارش مالی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته‌اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید.
ماده 29- اختیارات بازرس
بازرس می‌تواند در هر موقع دفاتر تجارتی و سوابق و هرگونه اطلاع دیگری مربوطه به شرکت را به هر نحو مورد آزمایش و بررسی قرار دهد.
ماده 30 - مسئولیت بازرس
بازرس در قبال شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظائف خود مرتکب می‌شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
ماده 31- حق الزحمه بازرس
حق الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند.
ماده 32- معاملات بازرس با شرکت
بازرس اصلی و علی البدل نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند و حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنها را تعیین یا تعهد کند.
بخش هفتم – سال مالی و حسابهای شرکت
ماده 33- سال مالی
سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال خورشیدی آغاز می‌شود و در روز آخر اسفندماه همان سال به پایان می‌رسد. اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس شرکت شروع و در روز پایان اسفند ماه همان سال به پایان می‌رسد.
ماده 34- حسابهای سالانه و گزارش‌های مالی
هیئت مدیره شرکت باید پس از سپری شدن هر سال مالی صورت دارائی و بدهیهای شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به پیوست گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی نامبرده تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً سی روز قبل از تاریخ انعقاد مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.
ماده 35- حق مراجعه صاحبان سهام به مدارک شرکت
از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می‌تواند در مرکز اصلی شرکت به صورتحسابها مراجعه و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش بازرس رونوشت بگیرد.
ماده 36- اقلام ترازنامه  و استهلاک‌ها
ارزیابی دارائیهای شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری مقرر قانونی جهت شرکت‌های سهامی عام به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته‌های لازم در نظر گرفته شود. ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته‌ها سود قابل تقسیم باقی نماند. پائین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور شود تعهداتی که شرکت آنرا قبول کرده است و یا تصمیماتی که شرکت بنفع اشخاص اتخاذ نموده است باید با قید مبلغ در قبل ترازنامه آورده شود.
ماده 37- مفاصاحساب
تصویب ترازنامه هر سال مالی از طرف مجمع عمومی عادی سالانه برای هیئت مدیره به منزله مفاصاحساب همان سال خواهد بود.
ماده 38- سود خالص
سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارتست از درآمد همان سال مالی منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاک و اندوخته‌ها.
ماده 39- اندوخته‌های قانونی و اختیاری
از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای گذشته که قبلاً جبران نشده است باید معادل یک بیستم بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود تا اینکه اندوخته‌های قانونی به یک دهم سرمایه شرکت برسد. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل اندوخته‌های مخصوص کنار گذاشته شود.
ماده 40- سود قابل تقسیم
سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص حاصل در یک سال مالی منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته‌های قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود. در صورت وجود منافع، حداقل ده درصد از سود خالص سالانه بین صاحبان سهام اجباری است.
بخش هشتم – انحلال و تصفیه
ماده 41- انحلال
شرکت در موارد زیر منحل می‌شود:
الف: در مواردی که بر اثر زیانهای وارده پنجاه درصد یا بیشتر از سرمایه شرکت از میان برود و مجمع عمومی فوق‌العاده رأی به انحلال شرکت بدهد.
ب : هر موقع که مجمع عمومی به هر دلیلی رأی به انحلال شرکت بدهد.
پ : در صورت ورشکستگی.
ت : در صورت صدور حکم قطعی از طرف دادگاه.
ماده 42- تصفیه
هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل شود تصفیه امور آن طبق مقررات قانونی بعمل خواهد آمد.
بخش نهم – متفرقه
ماده 43- تغییر اساسنامه
تغییر اساسنامه با تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت ممکن خواهد بود.
ماده 44- موضوعات پیش بینی نشده
مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول مقررات قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاریه کشور خواهد بود.

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.